بسته‌های رایزآپ

در صورتی که تیم شما بیشتر از ۴ نفر است بایستی فرم درخواست را تکمیل نمایید.

 

تیم‌های بیشتر از ۴ نفر

فریلنسرها

۳ ماه

روزی ۲۰۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)

١ ماه

روزی ۲۵۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)

١ هفته

روزی ۳۵۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)

تیم‌های ۲ نفره

۳ ماه

هر نفر روزی ۱۵۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)

١ ماه

هر نفر روزی ۲۰۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)

١ هفته

هر نفر روزی ۳۰۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)

تیم‌های ۳ و ۴ نفره

۳ ماه

هر نفر روزی ۱۰۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)

١ ماه

هر نفر روزی ۱۵۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)

١ هفته

هر نفر روزی ۲۵۰۰ تومان

 •   اینترنت
 •  اتاق جلسات
 •  کمد اختصاصی
 • ۹ صبح الی ۷ عصر
 •  شنبه تا پنج شنبه

رزرو و خرید (بزودی)